top of page

Kas yra akcijos?

Akcija – tai nuosavybės vertybinis popierius, įrodantis akcijos turėtojo teisę į tam tikrą akcinės bendrovės įstatinio kapitalo dalį. Kitaip sakant, asmuo įsigijęs konkrečios bendrovės akcijų, tampa šios bendrovės bendraturčiu, o jo nuosavybės dalis bendrovėje yra proporcinga turimų akcijų kiekiui.Kartu su bendrovės akcijomis asmuo taip pat įgyja ir tam tikrų turtinių ir neturtinių teisių. Pavyzdžiui, teisė dalyvauti bendrovės pelno paskirstyme (akcijų dividendai), teisė dalyvauti bendrovės valdyme ar teisė, apskųsti visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus, jei šie prieštarauja įstatymams.


Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse yra nurodyta, kad akcijos gali būti šešių rūšių: vardinės, pareikštinės, paprastos, privilegijuotos, materialios ir nematerialios.


Akcijų tipaibottom of page