top of page

Kas yra diversifikacija?

Pajamų gavimas iš skirtingų šaltinių siekiant sumažinti riziką. Diversifikavimo strategija taikoma versle, siekiant sumažinti gamybos ar prekybos metu kylančią riziką, susijusią su finansinių ar gamybos išteklių paskirstymu įvairiose pramonės šakose ir srityse. Investicijų portfelio valdyme - vienu metu investuojant į skirtingą turtą, pavyzdžiui, į įvairių tipų vertybinius popierius, nekilnojamąjį turtą, kurio vertės kitimas ta pačia kryptimi mažai tikėtinas.
Diversifikacija priekyboje - plėsti produktų asortimentą ir perorientuoti pardavimo rinkas, plėtoti naujo tipo pramonės šakas, siekiant padidinti gamybos efektyvumą, gauti ekonominę naudą ir užkirsti kelią bankrotui. Toks įvairinimas vadinamas produkcijos diversifikavimu.


Diversifikacija gamyboje - įmonės apimties išplėtimo arba įvairaus asortimento išleidimo procesas, paprastai neatitinkantis esamo gamybos profilio. Įmonė įsiskverbia į kitas pramonės šakas tokiu budu paįvairinant savo gamybą. Ši strategija naudojama siekiant užtikrinti, kad organizacija netaptų pernelyg priklausoma nuo vieno strateginio verslo vieneto.


Diversifikavimo pagrindas – prielaida, kad skirtingo turto vertė kinta priešingomis kryptimis.

Diversifikacija investicijų portfelio valdyme - vienas iš būdų sumažinti investicinio portfelio riziką yra paskirstyti investicijas į įvairius į jį įtrauktus aktyvus. Norint pasiekti efektyvesnę diversifikaciją reikia: skaidyti investicijas ne tik tarp skirtingų vertybinių popierių leidėjų, bet įtraukti ir kuo daugiau skirtingų turto klasių, kuo mažiau ekonomiškai vienas nuo kito priklausomų regionų ir pan.


bottom of page