top of page

Kas yra infliacija?

Tai pinigų perkamosios galios sumažėjimas dėl padidėjusios bendrosios prekių ir paslaugų kainos. Infliacija matuojama vartotojų kainų indeksu ir išreiškiama procentais. Dažniausiai skelbiama metinė infliacija – tai yra kiek vartojimo prekės ir paslaugos pabrango per metus.


pinigai

Dėl ko kyla infliacija?

Yra kelios inflacijos kylimo priežastys kur viena is svarbesniu priežasčiu - sanaudų krizė. Ekonomikos pakilimo laikotarpiu, klestint įvairiai ūkinei veiklai, gali atsirasti darbo jėgos ir tam tikrų prekių trūkumas. Toks ekonomikos perkaitimas sugriauna pusiausvyrą tarp pasiūlos ir paklausos. Smarkiai kyla kainos ir atlyginimai.


Importo infliacija - importuojamų prekių kainos, išreikštos nacionaline valiuta, yra didesnės, tokia infliacija vadinama importo infliacija.


Vietine infliacija - Centrinis bankas, finansuodamas biudžeto deficitą, prispausdina per daug pinigų.


Visais atvejais pinigai nuvertėja, o kainos kyla.


Infliacijos skaičiuoklė


bottom of page