top of page

Kas yra obligacijos?

Skolos vertybiniai popieriai, kuriuos leidžia vyriausybės, finansų įstaigos, įmonės ar kitos finansų institucijos. Įsigydamas obligacijų, investuotojas skolina lėšas obligacijų leidėjui (emitentui). Emitentas įsipareigoja iš anksto nustatytais terminais mokėti palūkanas šių vertybinių popierių įsigijusiems asmenims, o obligacijų galiojimo termino pabaigoje – išmokėti nominaliąją jų vertę. Obligacijos susijusios su palyginti nedidele rizika, tačiau pelnas taip pat nėra didelis.
Investuodami į obligacijas Jūs iš anksto žinote skolos palūkanų dydį (obligacijų atkarpas), jų mokėjimo būdą, dažnumą ir skolos grąžinimo terminą (obligacijų išpirkimo datą).


Obligacijų išleidimas ir terminai

Norint lengviau suprasti obligacijų platinimą bei terminus, pasinaudokime pavyzdžiu:


Emitentas IBM išplatino naują 1000 000 vnt. obligacijų emisiją. Obligacijų prospekte nurodyta, kad kiekvienos obligacijos nominali vertė yra 1000 Eur, kuponas – 5 proc. Obligacijų galiojimo terminas – 10 metų.
  • Emitentas – tai organizacija ar kompanija, kuri išleidžia obligacijas. Pateiktame pavyzdyje kompanija IBM yra emitentas.

  • Obligacijų emisija – tai obligacijų kiekis, kurį kompanija nusprendė parduoti investuotojams. Pateiktame pavyzdyje obligacijų emisija yra 1000 000 vnt. – būtent tiek obligacijų IBM pardavė investuotojams.

  • Prospektas – tai dokumentas, kuriame nurodoma kokiomis sąlygomis platinamos obligacijos (kiek obligacijų kompanija išleidžia, kada obligacijas planuojama išpirkti, kokia obligacijų nominali vertė, kokios palūkanos bus mokamos už obligacijas, obligacijų išpirkimo ir palūkanų mokėjimo procedūros ir t.t.).

  • Obligacijos nominali vertė – tai obligacijos kaina, kurią investuotojui sumokės emitentas obligacijų išpirkimo dieną. Paprastai kompanijos išplatina obligacijas ta pačia kaina kaip ir išperka. Pateiktame pavyzdyje obligacijų nominali vertė yra 1000 Eur. Būtent už tokią sumą kompanija pardavė obligacijas investuotojams ir pasibaigus obligacijų galiojimo terminui kompanija investuotojams grąžins 1000 Eur. už kiekvieną obligaciją bei sumokės palūkanas.

  • Kuponas – tai palūkanos, mokamos nuo nominalios obligacijos vertės. Pateiktame pavyzdyje, nurodyta, kad nuo 1000 Eur. bus mokamos 5 proc. palūkanos. Viso 50 Eur. per metus. Nesvarbu ar obligacijos kaina biržoje pabrangs ar atpigs, tačiau investuotojas nusipirkęs vieną obligaciją, kasmet gaus 50 Eur. palūkanų.

  • Obligacijos galiojimo terminas arba obligacijos išpirkimo terminas parodo po kiek laiko obligacijos bus išpirktos. Pateiktame pavyzdyje nurodyta, kad IBM praėjus 10 metų išpirks obligacijas - t.y. sumokės investuotojams po 1000 Eur. už kiekvieną obligaciją.

Istorinis obligacijų pelningumas

Dažniausiai sakoma, kad iš investicijų į obligacijas, per ilgą laikotarpį galima tikėtis maždaug 5% vidutinės metinės grąžos.

5% vidutinis metinis investavimo į obligacijas pelningumas dažniausiai yra nurodomas rementis 100 metų JAV vidutinio termino obligacijų vidutinė metinė grąža, kuri lygi maždaug 5%.


Tačiau 5% vidutinė metinė grąža nebuvo pati didžiausia. Kituose šalyse, pvz: Danija, Ispanija, Suomija ar Prancūzija, vidutinis metinis pastarųjų 100 metų obligacijų pelningumas viršijo 7%. Tačiau, Vokietijoje, dėl ypač didelių nuostolių per pirmąjį ir antrąjį pasaulinius karus, vidutinio termino obligacijų metinė grąža siekė vos 3%.

bottom of page