top of page

Paprastosios ir privilegijuotos akcijos.

Kalbant apie paprastas ir privilegijuotas akcijas, reikia pabrėžti faktą, kad privilegijuotų akcijų turėtojai turi pirmumo teisę gauti dividendus. Be to, privilegijuotos akcijos suteikia teisę į nustatyto dydžio dividendus.Paprastosios akcijos

Įprastos bendrovės akcijos, kurios nesuteikia specialių

privilegijų ar teisių apribojimų. Tai bendrovės akcinio kapitalo dalys, kurių savininkai

(akcininkai) tampa bendrovės nariais, turinčiais teisę balsuoti metiniuose susirinkimuose, rinkti bendrovės valdybą ir gauti dividendus iš bendrovės pelno.


Paprastųjų akcijų savininkams dividendai gali būti išmokami tik jei yra gautas pelnas išmokėjus privilegijuotų akcijų savininkams iš anksto nustatytas sumas.


Paprastųjų akcininkų savininkai įprastai turi teise balsuoti akcininkų susirinkime ir priimti pritarus privilegijuotų akcijų savininkams strateginius akcinės bendrovės sprendimus. Taip pat jų leidimo reikia norint privilegijuotas akcijas paskelbti paprastosiomis.Privilegijuotosios akcijos

Akcijos, kurios į bendrovės pelną ir turtą suteikia pirmesnę reikalavimo teisę nei paprastosios akcijos. Dažniausiai jos nesuteikia balsavimo teisių, o dividendai šių akcijų savininkams išmokami prieš visų kitų akcijų savininkus ir bendrovę likviduojant jų nominali vertė apmokama pirma. Privilegijuotųjų akcijų pirmenybės paprastųjų akcijų atžvilgiu gali būti įvairios: kelių balsų vietoj vieno suteikimas, dividendo dydis, išmokų eiliškumas ir kt., tačiau dažniausiai jos siejamos su privilegijuota reikalavimo teise į bendrovęs pajamas ir turtą.


Paprastai privilegijuotųjų akcijų savininkams išmokami tvirti, iš anksto nurodyti dividendai. Kartais privilegijuotų akcijų savininkai turi veto teisę akcinės bendrovės susiliejimo, prijungimo ar prisijungimo klausimuose. Akcininkų susirinkimo sprendimu ir privilegijuotų akcijų savininkams sutikus jos gali tapti paprastosiomis akcijomis ir taip jų savininkai įgauti tokias pačias teises, kaip ir paprastų akcijų savininkai.

bottom of page